Είμαστε έτοιμοι!
Ξεκινά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση!

2epalkilkis256plain

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο άμεσα στις εξελίξεις, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας – χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη. Ξεκινάμε ένα μεγάλο εγχείρημα, για την επιτυχία του οποίου είναι καίρια η συμβολή όλων.

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί συνδυαστικά τόσο με σύγχρονες, όσο και με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας: Ως σύγχρονη διδασκαλία νοείται η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή. Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που παρέχει το Υπουργείο).

1ο Βήμα

(email και Κινητό Κηδεμόνων)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ! στις 18/03/20

Το 2ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς έχει ετοιμάσει για όλους τους Κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών μας, έναν λογαριασμό email που θα σας αποσταλεί με SMS τις επόμενες μέρες.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την αλλαγή του email σας, που θα χρησιμοποιηθεί για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

O Διευθυντής
Γεώργιος Καραμούκης
Ναυπηγός Μηχανικός

Ενημέρωση email Κηδεμόνα

Ενημέρωση email Κηδεμόνα

Παρακαλούμε για την προσεκτική συμπλήρωση των στοιχείων.

2ο Βήμα

(εγγραφή στο ΠΣΔ)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ! στις 23/03/20

Το 2ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς έχει ετοιμάσει μια εναλλακτική φόρμα εγγραφής στο ΠΣΔ για να διευκολύνει τους Κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών μας, στην ομαλή εισαγωγή τους στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με τις νέες οδηγίες (20/03/30) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συμπληρώστε την άμεσα (μέχρι 22/03/20 ώρα 23:00) στο:

https://meno-spiti.2epalkilkis.gr/reg

O Διευθυντής
Γεώργιος Καραμούκης
Ναυπηγός Μηχανικός

3ο Βήμα

(eclass / e-me)
Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι όλοι οι μαθητές μας έχουν στο ΠΣΔ ενεργό λογαριασμό (και με δυνατότητα email https://webmail.sch.gr)
και είναι πλέον ενεργοί και στις δύο πλατφόρμες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των οδηγιών (20/03/20) του ΥΠΑΙΘ:
(*) Όλοι οι Κηδεμόνες έχουν λάβει σχετικό SMS και email
 

Επίσης οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας δημιουργούν ψηφιακά τμήματα για τα μαθήματά τους και εντάσσουν τους μαθητές μας σ’ αυτά.

Έτσι κάθε μαθητής μας που εισέρχεται στις παραπάνω 2 πλατφόρμες με τα στοιχεία του ΠΣΔ λογαριασμού του, αυτόματα θα βλέπει όλα τα διαθέσιμα γι’ αυτόν μαθήματα.

O Διευθυντής
Γεώργιος Καραμούκης
Ναυπηγός Μηχανικός

2ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς